de Goede naam facebook

van Toorenenburg

Deze naam wordt op vele manieren geschreven en dan soms met en soms zonder "van":

Thoorenburg
Toorenburg
Toorenenburg
Toornburg
Toornenburg
Toornenburgh
Torenenburgh
Thorne Burg

Het wordt pas "van Toorenenburg" in de geboorteakte van Johannes Leonardus (1881-1969). Zijn vader Johannes Leonardus van Toornenburg ondertekent bij de aangifte van zijn eerste acht kinderen als J.L. van Toornburg. Bij zijn negende kind in 1881 sluipt er nog een e in en wordt het J.L. van Toorneburg. De ambtenaar maakt er dan van Toorenenburg van.

geboorteakte

grafisch

Parenteel Johannes Leonardus van Toorenburg

 

08-10-2014

Bijzondere personen


 

Johannes Leonardus van Toorenburg (1765-1826)

Johannes Leonardus is de vroegste van Toorenburg die ik heb kunnen terug vinden. Ook zijn naam wordt verschillend geschreven. In de ondertrouwakte wordt Johannes door de ambtenaar Jan Thornenburg genoemd. Zelf ondertekent hij als Jan Thorne Burg. In de doop- en huwelijksaktes van de kinderen wordt hij Johannes Leonardus van Toorenburg of van Toornburg genoemd.

Johannes gaat op 11-10-1793 in Amsterdam in ondertrouw met Teuntje Pruijs uit Weesp. In de akte staat dat Johannes uit Rotterdam komt, daar komt hij echter niet voor in de doopboeken. Bij zijn huwelijk is hij 28 jaar, hij zou dus in 1764 of 1765 geboren moeten zijn. Ook wordt vermeld dat zijn ouders niet bij het huwelijk aanwezig zijn omdat ze zijn overleden.

In zijn overlijdensakte wordt vermeld dat hij is geboren in Delft. Bij zijn overlijden op 26-09-1826 is hij volgens de akte 66 jaar. Hij zou dus geboren moeten zijn in 1759 of 1760. Dit komt dus niet overeen met zijn huwelijksakte.

In Delft komt de naam Toorenburg in die tijd erg veel voor. Er is daar ook een Johannes Leonardus van Toornburg, die wordt gedoopt op 26-4-1763 en trouwt in 1787. Gezien zijn geboortedatum zou dit dus dezelfde Johannes Leonardus kunnen zijn. Zijn moeder overlijdt echter pas in 1794 en zijn vader nog later. Dus dat klopt niet met de vermelding dat zijn ouders al waren overleden bij zijn huwelijk in 1793.

Het blijft dus onduidelijk wie zijn ouders waren.

huwelijksakte Johannes Leonardus van Toorenenburg Huwelijksakte
Overlijdensakte Johannes Leonardus van Toorenenburg Overlijdensakte

 

Turda / Thorenburg

In Roemeniƫ ligt het plaatsje Turda. In het Duits wordt het Thorenburg genoemd. Zou dit iets met deze achternaam te maken hebben?

Turda