de Goede naam facebook

van Baak

De familie van Baak woont al sinds de 17e eeuw in Wageningen.

 

familie van Baak

Het gezin van Jan van Baak (1865-1949)
in de Walstraat in Wageningen, ca 1915

 


15-07-2014

Stamboom Herman van Baeck

 

Bijzondere personen


Empire Francais

Hendrik Jan van Baak (1788-1852)

Hendrik Jan van Baak, zat, al dan niet vrijwillig, in het leger van Napoleon. Zijn onderdeel was het 123e Régiment d' Inf.rie de Linge. Napoleon hield deze legereenheid paraat voor een eventeel conflict met Engeland. Daarom lag dit leger bij Saint-Omer, vlak bij Calais. In 1812 stuurde hij ook dit onderdeel naar Rusland en daar zijn er maar weinig van teruggekeerd.

Vlak voordat het régement vertrok, is Hendrik Jan ontslagen. In het ontslagbewijs staat als reden:

"pour Attaque dúne Teigne recomme incurable et a perdu l'usage de l'oeil Gauche".

Waarschijnlijk is hij zijn linker oog kwijtgeraakt door een infectie via een mot. Achteraf was dit misschien niet zo erg als een tocht naar Rusland.

obtslagbewijs uit het leger van Napoleon

 

Ariën van Baak (1768-1817)

Ariën werd geboren in Wageningen op 30-6-1768, trouwde Met Helena Bartels uit Steendren. Hij vestigde zich als papiermaker in Apeldoorn. Veel van zijn nazaten zijn in Apeldoorn of de directe omgeving blijven wonen en de eerste generaties werkten daar ook in de papierindustrie.