de Goede naam facebook

de Moucheron

De familie Moucheron vormt een bijzonder deel in mijn kwartierstaat. Het is een adelijke familie uit Normandië en daardoor is de herkomst achterhaald tot in de 12e eeuw, zie daarvoor de website van Harm Touwslager. Pierre de Moucheron was de eerste die naar de lage landen kwam. Zijn zoon Bathasar speelde een belangrijke rol in de VOC. De latere afstammelingen Frederik en Isack waren schilders. Om zijn status kracht bij te zetten, liet Pierre een schilderij van zijn gezin maken. In het depot van het Rijksmuseum heb ik dit schilderij van dichtbij kunnen bekijken. Met de jaartallen en leeftijden die er op staan vermeld, kon deze familie in kaart worden gebracht.

De verbinding met mijn familie loopt via Susanna de Moucheron (1637-1727), een zuster van Frederik.14-01-2013

Genealogie van Anselmo de Moskeron (ca 1159)

 


Bijzondere personen

  familieschema de Moucheron  

Pierre de Moucheron

Pierre de Moucheron (1508-1567)

Pierre de Moucheron stamde uit een adellijke Normandische familie. Hij zat in de wijnhandel en verhuisde in 1530 naar het Zeeuwse Middelburg: centrum van de handel in Franse wijnen. Daar trouwde hij met Isabeau de Gerbier, dochter van een andere Franse koopman. In 1545 werd besloten om het handelshuis te verplaatsen naar Antwerpen, op dat moment de belangrijkste handelsstad in de Nederlanden. De familie De Moucheron bleef in Middelburg wonen.

 

 

Familieportret van Pierre de Moucheron

Ideaal voor familieonderzoek zo'n schilderij. Boven Pierre staat zijn leeftijd (55) en de datum waarop het schilderij is gemaakt (1563). Boven alle personen wordt hun leeftijd vermeld. Het is te zien in het Rijksmuseum.

 

Familieportret van Pierre de Moucheron, zijn echtgenote Isabeau de Gerbier, hun achttien kinderen, hun schoonzoon Allard de la Dale en hun eerste kleinkind. Het gezin staat ten halven lijve rond een rijk gedekte tafel waarop borden en schalen met brood, olijven, fruit, een pastei en gebraden gevogelte. Linksvoor een jongetje met een speelgoed molentje, rechts speelt een meisje op een virginaal.

 


Balthasar de Moucheron

Balthasar de Moucheron (1551-1630)

Balthasar of Baltazar, was een van de zonen van Pierre de Moucheron. Hij was koopman en reder en was een van de ondertekenaars bij de capitulatie van Antwerpen aan Spanje. Hij heeft zich lang ingezet om een nieuwe route naar Indië te zoeken via de Noordelijke IJszee.

WikipediA

 

Frederik de Moucheron (1633-1686)

Frederik was een Nederlands kunstschilder en tekenaar uit de periode van de Gouden Eeuw. Hij vervaardigde met name (italianiserende) landschappen die door verschillende collega's werden gestoffeerd met mens- en dierfiguren. Ook beschilderde hij de wanden van de interieurs van gegoede families in Amsterdam.

Frederik trouwde met Maria Magdelena Jouderville, een dochter van Isaac Jouderville.

WikipediA

 

Frederik de Moucheron

 


 

Isaac Jouderville (±1612-±1648)

Isaac de Jouderville, zijn naam werd op uiteenlopende wijze gespeld (Leiden, ca. 1612 – Amsterdam, tussen 1645 en 1648) was een Nederlands schilder en graficus behorend tot de Hollandse School. De Jouderville was de tweede leerling van Rembrandt van Rijn.

WikipediA
   

 

Isack de Moucheron (1667-1744)

Isaac de Moucheron was een Nederlands kunstschilder, etser, graveur en architect.

Hij werd op 23 november 1667 geboren in Amsterdam als zoon van Frederik de Moucheron en Maria Magdalena de Jouderville, de dochter van Isaac de Jouderville. Hij werd opgeleid in de schilderkunst door zijn vader Frederik de Moucheron.

WikipediA
  Isack de Moucheron