de Goede naam facebook

de Goede

De naam "de Goede" komt vrij veel voor in Nederland. Als in 1811 de burgelijke stand wordt ingevoerd, wordt deze naam op een aantal plaatsen in Nederland als achternaam gebruikt. In de kop van Overijssel zijn er dan een aantal families met deze naam. Uit het gebruik van de voornamen in deze families en het feit dat ze vlak bij elkaar wonen, zou je kunnen opmaken dat deze families aan elkaar gerelateerd zijn.

 

familie Jan Gerard de Goede

Jan Gerard de Goede (1896-1985) met zijn eerste vrouw Jantje van Baak (1894-1934) en zoon Jan Jacob de Goede (1926-1981), ca 1933

 


Kwartierstaat van Hans de Goede [GDE M-VIIIe] (tekst en grafisch)

15-9-2015

Bijzondere personenJan Jacob de Goede (1926-1981) [GDE M-VIIc]

Zo'n 35 jaar geleden besteedde mijn vader, Jan J. de Goede, veel tijd aan het uitzoeken van de familie. Zijn speurwerk voerde terug tot Hendrik Geerts. Uiteindelijk heeft hij de resultaten vastgelegd in een boekje met de titel:

250 jaar DE GOEDE 1730-1980
een geslacht uit de kop van Overijssel

Bij het invoeren van alle gegevens uit dit boekje in een bestand werd voor mij nog eens duidelijk hoeveel werk het voor hem moet zijn geweest om al deze gegevens op te diepen uit de diverse archieven. Het werkt alleen wel zeer aanstekelijk en ik ben dan ook verder gegaan met het onderzoek.

250 jaar de Goede

 

In 1973 nam hij het initiatief voor de oprichting van de historische vereniging Oud-Wageningen. Op de site van deze vereniging staat een persoonsbeschrijving.

Oud Wageningen

 

Ook op de WIKI Wageningen 750 staat een persoonsbeschrijving.

Wiki Wageningen 750
Jan J. de Goede Jan J. de Goedestraat Nieuw Kortenoord

stratenpatroon Nieuw Kortenoord in Wageningen
 

In 2011 is in de Wageningse wijk Kortenoord een straat naar hem genoemd:
de Jan J. de Goedestraat.


Ommerschans

Hendrik de Goede (1792-1853) [GDE M-III]

Hendrik leefde van 1792 tot 1853. Dat was geen gemakkelijke tijd in Nederland. Nadat de Fransen waren vertrokken, bleef het land berooid achter. In 1818 werd de Maatschappij van Weldadigheid opgericht om de grote armoede in Nederland te bestrijden. Deze maatschappij richtte kolonies in om armen mensen te leren werken zodat ze uiteindelijk vrije boeren konden worden. Later werden er echter ook bedelaars en landlopers naar toegestuurd. Hendrik kwam terecht in de Ommerschans. De algemene grondregel die in Ommerschans in acht werd genomen was deze: wie niet werkt zal ook niet eten. Dus de kolonist die maar half werkt, krijgt maar een halve portie. Wie helemaal niet werkt krijgt niets.

Hendrik kwam op 21 september 1852 aan op de Ommerschans. Hij was toen 60 en het valt te betwijfelen of hij nog hard genoeg kon werken om zijn eten te verdienen. Na 6 maanden, op 7 februari overleed hij. Hij is daarmee een van de 5448 mensen die daar tussen 1821 en 1889 zijn omgekomen. Waarschijnlijk is hij anoniem begraven op de begraafplaats die nu nog te zien is op de Ommerschans.

Jacob van Lennep kwam op zijn tocht in 1823 langs de Ommerschans. In zijn dagboek beschrijft hij de toestand die hij daar aantreft en zegt achteraf: Deze uren horen zeker bij de verdrietigste die ik ooit heb doorgemaakt.

De Maatschappij van Weldadigheid bestaat nog steeds, de doelstelling is echter niet meer om de armoede te bestrijden, maar om de landgoederen te beheren.

Ommerschans

Ommerschans
Ommerschans

Wikipedia


Weg der Bekering van Egbert de Goede

Egbert de Goede (1773-1852) [GDE D-IIc]

Wanneer ik nu al die niet meer levende naamgenoten, waarmee ik de laatste jaren kennismaakte via de archieven, de revue laat passeren, dan is er één die er onmiddellijk uitspringt. Het is EGBERT, geboren op 27 mei 1773 als jongste zoon van Hendrik Geerts en Grietje Jans Lier. Hij heeft ons namelijk een boekje achtergelaten, geschreven in 1845 en getiteld: "Eene korte en eenvoudige beschrijving van den WEG DER BEKEERING dien de Drie-Eenige Verbondsgod met mij gehouden heeft". Het is het werkelijk ontroerende levensverhaal van een man, die in zijn tijd trachtte 'de ware weg' te vinden. Het is voor ons interessant dat in dit verhaal ook vele gegevens te vinden zijn die belangrijk zijn voor onze familiegeschiedenis. [JJdG]

Egbert werd in 1773 geboren in Zwartsluis. In 1807 werd hij aangesteld als bruggebaas in Doesburg. De werf naast de schipbrug bouwde hij uit tot een familiebedrijf dat daarna nog vier generaties in de familie bleef.

De gemeente Deventer bestelde in 1831 een schip voor de schipbrug over de IJsel bij Egbert de Goede in Doesburg. Blijkbaar was dat vaker nodig en in 1836 begon zijn zoon Hendrik in Deventer een eigen scheepstimmerwerf. Later werd deze voortgezet door zijn zoon Jan de Goede. Deze Jan bleef tot zijn dood in 1898 regelmatig schepen leveren. Jan had geen kinderen en de werf is na zijn dood verdwenen. Daarna bestelde de gemeente stalen schepen bij een andere werf.

De Deventer schilder Bartus Korteling maakte in 1878 het schilderij hiernaast waarop de werf is te zien.

Scheepswerf Doesburg
Scheepstimmerwerf Doesburg

Scheepswerf Deventer
Scheepstimmerwerf Deventer

Bartus Korteling, Scheepstimmerwerf Deventer
Bartus Korteling

 

Ruimte voor de rivier. Scheepstimmerwerf Deventer
 

Om ruimte te maken voor de rivier de IJsel, worden er nevengeulen in de uiterwaarden bij Deventer gemaakt. Een van deze geulen loopt precies door de plaats waar de scheepstimmerwerf van De Goede was. Jammer, maar hierdoor is er wel eerst een archeologisch onderzoek gedaan. Bij dit onderzoek is in 2012 de oude scheepshelling opgegraven.

 

Hendrik de Goede (Spekkie) (1853-1932) [GDE AFT1]

Mooi verhaal bij IsGeschiedenis over de Amersfoortse kei. Hendrik de Goede, bijgenaamd ‘Spekkie’, vond de begraven kei, waarop hij de inmiddels bekende uitspraak: ‘Doaristie!’ deed.

 

Stambomen met de naam de Goede

Hieronder volgen verschillende stambomen met de naam "de Goede" die in Nederland voorkomen. Er zijn steeds meer archieven online te raadplegen. Misschien kunnen daardoor een aantal van deze stambomen nog samengevoegd worden. Ik blijf daar naar zoeken! (wie help mee?)

tekst
grafisch
Stamboom weergave in tekst of grafisch
 
GDE xxx
xxx dG's
xx-xx-xxxx
Code van deze stamboom
Aantal de Goede's in deze stamboom (totaal 4784 de Goede's)
Laatste publicatiedatum van deze stamboom
 

Overijssel

tekst grafisch

Geert Harms de Goede (ca 1650)

Dit is een van de stambomen "de Goede" uit de kop van Overijssel. In deze stamboom zitten in met name de oudste generaties wat onzekerheden. Van Hendrik Geerts de Goede (*1730) is de geboorte of doop niet gevonden, maar het is wel aannemelijk dat hij de zoon is van Geert Jans de Goede, geboren in Belt-Schutsloot. Zeker is wel dat ik zelf afstam van Hendrik Geerts.

In deze stamboom zijn opgenomen de takken uit: Zwartsluis [GDE Z...], Genemuiden [GDE G...], Doesburg [GDE D...] en Meppel [GDE M...].

 
GDE OV1
515 dG's
11-12-2016
tekst
grafisch

Kees de Goede (ca 1700)

Wanneperveen.

 
GDE OV2
198 dG's
11-12-2016
tekst
grafisch

Hendrik de Goede (ca 1670)

Zwartsluis.

 
GDE OV3
101 dG's
11-12-2016
tekst
grafisch

Thijs de Goede (ca 1700)

Schutsloot.

 
GDE OV4
190 dG's
11-12-2016
tekst
grafisch

Geert Wolters de Goede (ca 1730)

Meppel.

 
GDE OV5
13 dG's
11-12-2016
tekst
grafisch

Teunis Roelofs de Goede (ca 1770)

IJsselmuiden.

 
GDE OV6
11 dG's
11-12-2016
tekst
grafisch

Hendrik Hendriks de Goede (ca 1730)

Kolderveen / Dinxterveen.

 
GDE OV7
55 dG's
11-12-2016
tekst
grafisch

Gerrit Jans Roo (ca 1670)

Deze familie Roo uit Beulake neemt later de naam "de Goede" aan.

 
GDE OV8
30 dG's
11-12-2016

Amersfoort

tekst
grafisch

Jan de Goede (ca 1735)

 
GDE AFT1
178 dG's
11-12-2016
tekst
grafisch

Cornelis de Goede (ca 1745)

 
GDE AFT2
89 dG's
11-12-2016
tekst
grafisch

Roelof de Goede (ca 1770)

Hoogland.

 
GDE AFT3
28 dG's
11-12-2016
tekst
grafisch

Cornelis de Goede (ca 1740)

Dit zou dezelfde kunnen zijn als de Cornelis uit de tweede Amersfoortse stamboom.

 
GDE AFT4
25 dG's
11-12-2016
tekst grafisch

Cornelis de Goede (ca 1731)

In deze stamboom wordt de naam de Goede soms geschreven als de Goeden.

 
GDE AFT7
65 dG's
11-12-2016

Friesland

tekst
grafisch

Bouwe de Goede (ca 1720)

Deze familie woonde in de omgeving van Buitenpost / Twijzel. Jan Bouwes nam in 1811 de naam "de Goede" aan.

 
GDE FR
78 dG's
11-12-2016

Groningen

tekst
grafisch

Jan Jans de Goede (ca 1772)

 
GDE GR1
63 dG's
11-12-2016
tekst
grafisch

Hans Hansens de Goede (ca 1720)

Hierbij zijn in de eerste generatie een aantal onzekerheden.

 
GDE GR6
76 dG's
11-12-2016

Noord Holland

tekst
grafisch

Cornelis Dirckzn de Goede (1620)

Broek in Waterland.

 
GDE NH1
251 dG's
10-11-2018
tekst
grafisch

Jan de Goede (ca 1610)

Grootebroek.

 
GDE NH2
180 dG's
11-12-2016
tekst
grafisch

Jan de Goede (ca 1777)

Den Ilp.

 
GDE NH6
28 dG's
11-12-2016
tekst
grafisch

Hermen de Goeden (ca 1670)

Heel.

 
GDE NH8
152 dG's
25-4-2016
tekst
grafisch

Dirk de Goede (ca 1750)

Schermer.

 
GDE NH10
58 dG's
11-12-2016

Amsterdam

tekst
grafisch

Jacob Levie Stodel (ca 1675)

Jacob Levie Stodel woonde in 1700 bij de geboorte van zijn zoon in Amsterdam. Met de invoering van de burgelijke stand neemt een deel van deze familie de naam "de Goede" aan. Het grootste deel van deze familie heeft de tweede wereldoorlog niet overleefd.

 
GDE J01
102 dG's
11-12-2016

Utrecht

tekst
grafisch

Jan de Goede (ca 1695)

 
GDE UTR2
106 dG's
11-12-2016

Vlaardingen

tekst grafisch

Pieter Cornelisz. de Goede (ca 1684)

 
GDE VL1
285 dG's
11-12-2016

Oudewater

tekst
grafisch

Johannes de Goede (1675)

Oudewater

 
GDE OWTR
381 dG's
04-08-2017

Leiden

tekst grafisch

Arnoldus de Goede (1756)

Leiden.

 
GDE Leiden1
84 dG's
11-12-2016

Brabant

tekst
grafisch

Nicolaus de Goede (ca 1741)

Genderen, Heusden, Wijk en Aalburg.

 
GDE BR1
84 dG's
11-12-2016